Contributie

Competitiespelers

De contributie voor competitiespelers is vastgesteld op € 230,- per jaar. Dit bedrag dient voor 1 oktober betaald te worden. Betaal je in 2 termijnen, dan moet je voor 1 oktober € 140,- en voor 1 januari € 90,- betaald hebben.

Studenten en Jongeren tot 18 jaar
De Xenoncontributie voor studenten en jongeren tot 18 jaar bedraagt €100,- voor een heel jaar en €50,- voor een half jaar.

Recreanten

Recreanten betalen € 145,- per jaar. De recreanten, die geen verenigingslid zijn, betalen per training € 5,-. Dit bedrag wordt aan de trainer betaald na afloop van de training.

Shirt

Nieuwe competitiespelende leden krijgen een Xenon shirt en betalen daar € 35,- voor.

Bankgegevens

Rekeningnummer 5110031 | IBAN: NL78 INGB 0005 1100 31
t.n.v. VV Xenon te Amsterdam

Sportcentrum Van Hogendorphal
Van Hogendorpstraat 921
1051 CE Amsterdam


 
Terug naar boven