Waar we voor staan

Wij conformeren ons aan de Nevobo gedragsregels die voor trainers zijn opgesteld. Deze gedragregels zijn beschreven in het Reglement Ongewenst gedrag, welke deel uitmaken van de Reglementen van de Nevobo.
Sportcentrum Van Hogendorphal
Van Hogendorpstraat 921
1051 CE Amsterdam


 
Terug naar boven